TOGEL ERASMUS+ PROJELERİNE DEVAM EDİYOR!

Slovak organizasyon Youth for equality tarafından İstanbul da gerçekleştiren “Multicultural Bridge-Çokkültürlü köprü” projesinde derneğimizi 7 genç temsil etti.

Slovak organizasyon Youth for equality tarafından İstanbul da gerçekleştiren “Multicultural Bridge-Çokkültürlü köprü” projesinde derneğimizi 7 genç temsil etti. 

Günümüzde terörizm, göç, ekonomik kriz, yüksek işsizlik oranı, ekolojik sorunlar ve hastalıklara tanıklık ediyoruz. Gençler, bu sorunlara yönelik kültürler arası diyalog yoluyla ortak çözümler aramaktan ziyade daha çok olumsuz tutumlarla (önyargı, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve hatta şiddet eylemleri) karşılaşmaktadırlar. Bu durum onların farklı kültür ve yaşantılara ilişkin olumsuz görüşlere sahip olmalarına neden olabilmektedir.

Bu durumu değiştirmek, gençleri farklı kültürlerle tanıştırmak ve kültürel etkileşimi arttırarak adına 5 ülkeden (Türkiye, Slovakya, Yunanistan, Polonya, İspanya) 35 katılımcı 6-13 ekim tarihlerinde Dünya başkenti İstanbul’da kültürel temalı bir çok etkinliğe katıldı. Dernek üyemiz gençlerde bu faaliyetlerde aktif yer aldı ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

Nisan başvuru döneminde proje başvurusu da yapan derneğimiz yeni sonuçlar geldikçe sizleri yeni Erasmus+ programı projeleriyle tanıştırmaya devam edecektir.

About us

Social Culture and Development Association-TOGEL is a non-profit, non-governmental organization which was founded in Istanbul, in 2007. It carries out many projects and social responsibility activities with the aim of providing social awareness, increasing the dialogue between generations and cultures, and contributing to the education and solidarity of the society.

Contact Form

Activities