NELER YAPIYORUZ?

 • Dernek tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası düzeyde toplumsal projeler hazırlanmaktadır. ( Dünya evsiz insanlarının sorunları gibi..)
 • Farklı kültürler, dinler ve diller arası iş birliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yaparak ortak değerlere sahip çıkmaktadır.
 • Toplumsal dayanışma ve gelişmeyi arttırmaya yönelik araştırma, gezi ve etkinlikler yapmaktadır.
 • Toplumda adalet, insan hakları ve şiddeti azaltmaya dönük etkinlikler yapmaktadır. ( Örnek; kadına şiddete yönelik “Maltepe Kadın Platformu” kuruluşu)
 • Yurtiçi ve yurt dışında farklı eğitim, öğrenim ve öğrenme yöntemlerini araştırarak Türkiye ve diğer ülkelere uyarlanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. (Örnek; Erken Okul Terkleri ile ilgili yurt dışı AB projesi yapılmıştır)
 • Tüketicilerin haklarının korunması ve tüketici bilincinin arttırılması için oluşturulmuş İlçe Hakem Heyetlerinde kurul üyelerimiz görevlendirilmektedir.
 • Hasta hakları ile ilgili hastanelerin “Hasta Hakları Kurullarında” kurul üyelerimiz görevlendirilmektedir.
 • Okullarda öğrencileri bilinçlendirebilmek adına; sigara, Cumhuriyet, aile değerleri gibi konularda söyleşiler yapılmakta, paneller düzenlenmektedir.
 • İlçe Kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetine STK temsilcisi olarak derneğimiz kurul üyelerinden seçilmektedir.
 • Her yıl güzel Türkçemize sahip çıkabilme adına “en güzel Türkçe İsimli İş Yeri” yarışması düzenlenmektedir.
 • Belirli günlerde, bir bilinç oluşturabilmek için makale veya resim yarışmaları düzenlenmektedir. (Örnek; anneler gününde “Annemize Mektup” yarışması yapılmıştır.)
 • Kurul üyelerimiz İlçe İnsan Hakları Kurulunda görevlendirilmiştir.
 • Okullar arası “İstiklal Marşımızı ezbere güzel okuma yarışması” düzenlenmektedir.
 • Çevre bilincini geliştirme adına söyleşi, etkinlik ve yarışma düzenlenmektedir.
 • Çocuklarımızın ışığı “Öğretmenler günü” etkinlikleri her yıl düzenlenmektedir.
 • Geleneksel olarak her yıl “ Tıp Bayramı” etkinlikleri düzenlenmekte ve doktorlarımıza, hastane yöneticilerimize davet verilerek, kaynaşma sağlanmaktadır.
 • Derneğimizde öğrencilere matematik ve İngilizce derslerinde gönüllü öğretmenlerimizle destek olunmaktadır.
 • “Ebru Kurslarımız” hem bir kültür hem de üyelerimize renk katmıştır.
 • Bölgemizin iş adamları ve kamu kurum yöneticileri ile sürekli istişare edilerek, toplumsal sorunlara çözüm katkıları sağlanmaktadır.
 • Sosyal yardım amaçlı; ihtiyaç sahibi ailelere her yıl kuru gıda, erzak ve giysi yardımı yapılmaktadır.
 • İhtiyaç sahibi öğrencilerin okul ihtiyaçları imkân nispetinde karşılanmaktadır.
 • Dernek kurul üyemiz hekimlerimiz ile bölgemizde “skolyoz” omurga eğriliği taramaları yapılmış ve Özel Bölge Hastanesi ile iş birliği yapılarak tanı ve tedavileri sağlanmıştır.
 • AB ve İSKA projeleri kapsamında “Erken Okul Terkleri” “riskli çocukların topluma kazandırılması” gibi projeler hazırlanmış ve uygulanmıştır.
 • Çocuk ceza evlerine yönelik bir dizi proje çalışması yapılmış ve adalet bakanlığına sunulmuştur.
 • Okullarda “Göz Sağlığı Taramaları” yapılmıştır.
 • Köylerimize kitap kampanyası yapılarak, toplanan 2000 civarında kitap gönderilmiştir.
 • Milli bayram ve resmi törenlerde derneğimiz protokoldeki yerini alarak, kutlamalara çelengi ile katılmıştır.
 • İlçe muhtarlarımızla yapılan toplantılarla dayanışma sağlanmıştır.
 • Toplumsal ve kültürel alanda etkinliklerimiz yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.