MİSYONUMUZ

Geleceğin Türkiye’sine çağdaş ve bilgi donanımlı bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak toplumun eğitimi ve gelişimi ile ilgili etkinlikler gerçekleştirmek.