Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü Başöğretmenimiz Cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmeni ünvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi, 24 Kasım 1981 yılından beri (Atatük’ün 100.doğum yılıdır) öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 38. Kutlama programını gerçekleştirilecektir. Tüm öğretmenlerimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Öğretmenler gününün kutlanmasının amaçlarını MEB ilgili yönetmeliği şöyle açıklar: a)Bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak, b) Öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve meslekî dayanışmayı canlı tutmak, c) 24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmelerini sağlamak, öğretmenlere mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek, ç) Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak, d) Öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hâle getirmek, e) Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak, f) Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak, g) Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak, ğ) Şehit ve gazi öğretmenlerimiz ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatıralarını canlı tutmaktır. Hasıl-ı kelam, öğretmenlerimiz arasında birlik, beraberlik,sevgi ve saygı duygularını geliştirmek, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere mesleki bilinç kazandırmak,kamuoyunun dikkatini çekerek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değer ve saygınlığını yükseltmek,üstün başarılı öğretmenleri tanıtmak ,şehit ve gazi öğretmenlerimizi anmaktır. Bir meslek topluma ve insanlığa olan katkısı oranında,toplumdan da saygı görür Bu bağlamda, öğretmenlik dünyanın her ülkesinde saygı duyulan mesleklerdendir. İnsanlık tarihi boyunca bakıldığında ise en önde geldiğini söylemek mümkündür. Dünyada öğretmenlik mesleğinin saygınlığı sıralamasında ülkemiz %70 lik bir oranla Çin ve Yunanistan’dan sonra 3.sırada yer almaktadır.( Öğretmenlik branşlarında ise ilkokul öğretmenliği 1.sırada gelmektedir) Saygınlığı bir çok ülke maddi kazancı ile ölçmekle beraber ,saygınlığın yüksek olduğu ülkelerde kazançtan önce öğretmene yüklenen toplumsal sorumluluk ve kültürel miras daha fazla önemsenmektedir. Saygınlığın belirleyicisi olan halkımızın, çocuklarını öğretmenlik mesleğine yöneltme oranına bakıldığında ise benzer oranları görüyoruz. Öğretmen, aydınlık yüzü ve sorumluluk duygusu ile dün de bugün de yarın da toplumun önderi ve vicdanıdır. Hatırlamak gerekirse, ülkemiz işgal edildiğinde de öğretmenlerimiz işgale karşı çıkmış, bunun için mitingler düzenlemiş, en önde mücadele vermişlerdir. Kurtuluş için savaşmak gerektiğinde de en öne sırada yerlerini almışlardır. Sivas Kongresi’ne katılan delegelerden biri ile Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerden beşi öğretmendi. ​23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de 337 milletvekilinden yaklaşık 30’u öğretmendi. Nitekim cumhuriyetimizin kurucusu M.Kemal Atatürk genç cumhuriyetin hedeflerine ulaşmasını ve yapılan kültürel devrimin gerçekleşmesini sadece eğitimle olabileceğine inanmıştır. Eğitim bilim irfan ordusuna en yüksek değeri vermiştir. Öğretmenleri, aydınlanma ve kalkınmanın misyoneri olarak gördüğünü ifade etmiştir. “Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin becerinizin ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren ilmenfennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir”. sözleri ile açıkça ifade etmiştir. Bu misyona inanan ve onun sorumluluğu ile hareket eden 19 yaşındaki genç irfan ordusunun; Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Candan açtık cehle karşı bir savaş, Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! İçtiği bu ant ve mesleki bilinçle 90 yıldır nesillerimizi gerektiğinde canı pahasına da olsa yurdun her köşesinde yetiştirmeye devam etmektedir. İnsanlık tarihi boyunca yer kürenin modernleşmesine katkıda bulunan öğretmenleri, şehit ve gazi öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor, öğretmenler günümüzü kutluyorum.

Hakkımızda

“TOGEL” adıyla anılan TOPLUMSAL “KÜLTÜR VE GELİŞİM DERNEĞİ”, çok değerli 22 kurucu üye ile 2007 yılında yola çıktı.

Bugün; toplumda kent bilincinin geliştirilmesi, kuşaklar ve kültürler arası diyaloğlu artırılması ile halkın eğitim ve dayanışmasına katkıda bulunmak adına, gerçekleştirdiği programların başarmanın mutluluğu içerisindedir.

Bize Yazın

En Son Haberler