Vizyonumuz

Gelecek için hedeflenen, düşüncelerin gerçekleşmesi ve kendimizi görmek istediğimiz vitrin. Tam bağımsız, konusunda en iyi hizmeti veren, sosyal sorumluluk heyecanı ile dolu olan bir sivil toplum kuruluşu olabilmek.

Misyonumuz

Geleceğin Türkiye’sine çağdaş ve bilgi donanımlı bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak toplumun eğitimi ve gelişimi ile ilgili etkinlikler gerçekleştirmek.

Amacımız

Toplumun değişen şartlara uyum sağlaması ve kentlilik bilinci ile gelişmesine katkı sunmak.

Halkımızı her alanda bilgilendirip, bilinçli vatandaş olmalarına katlı sağlamak.

Milli ve kültürel değerler ile yoğrulmuş, başarılı gençler yetiştirmeye destek olmak.

Toplumun engelliler ile ilgili farkındalığını arttırmak.

Kültürler, dinler ve diller arası diyaloğu arttırmak.

Kadın ve Çocuk Hakları ile kadın ve çocuklara cinsel, duygusal ve sosyal ihmal ve istismarının önüne geçmek için toplumu bilinçlendirmek.

Eğitim, öğretim, bilişim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapmak. Toplumlar ve bireyler arası iletişimi güçlendirmek.

Doğal denge ve tabiatın korunmasına destek olmak.

Toplumun devamlılığında etken olan diğer canlıların yaşam alanlarının, haklarının korunmasını sağlamak.

Tüketici haklarını korunması ve geliştirilmesi için tüketici bilincini oluşturup yerleştirmek.

Birey olarak herkesin yaşamında farkındalık yaratmak ve bilgilenmelerine katkı sunmak.