AMACIMIZ

 • Toplumun değişen şartlara uyum sağlaması ve kentlilik bilinci ile gelişmesine katkı sunmak.
 • Halkımızı her alanda bilgilendirip, bilinçli vatandaş olmalarına katlı sağlamak.
 • Milli ve kültürel değerler ile yoğrulmuş, başarılı gençler yetiştirmeye destek olmak.
 • Toplumun engelliler ile ilgili farkındalığını arttırmak.
 • Kültürler, dinler ve diller arası diyaloğu arttırmak.
 • Kadın ve Çocuk Hakları ile kadın ve çocuklara cinsel, duygusal ve sosyal ihmal ve istismarının önüne geçmek için toplumu bilinçlendirmek.
 • Eğitim, öğretim, bilişim ve teknoloji alanlarında çalışmalar yapmak. Toplumlar ve bireyler arası iletişimi güçlendirmek.
 • Doğal denge ve tabiatın korunmasına destek olmak.
 • Toplumun devamlılığında etken olan diğer canlıların yaşam alanlarının, haklarının korunmasını sağlamak.
 • Tüketici haklarını korunması ve geliştirilmesi için tüketici bilincini oluşturup yerleştirmek.
 • Birey olarak herkesin yaşamında farkındalık yaratmak ve bilgilenmelerine katkı sunmak.